Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

en het zal om zoo te zeggen „dematerialiseeren". Want tehuizen in de geestenwereld zijn de zichtbare resultanten van de verlangens, behoeften, bekwaamheden en karakters van hen, die ze scheppen en in stand houden. Wanneer zij niet langer aan hun doel beantwoorden, dan vergaan zij gewoonlijk, ofschoon het somtijds voorkomt, dat anderen ze betrekken en gebruiken voor een tijd. Kortom, de geestelijke wet beheerscht de schepping van het geestelijk tehuis. Het is een wezenlijk ding, dat in zichzelf het karakter, de eigenaardigheden, de bedoelingen en bekwaamheden van zijn stichter belichaamt."

Uit dit antwoord — welks inhoud door soortgelijke mededeelingen, bij monde van andere mediums verkregen, bevestigd wordt — mogen wij dus besluiten, dat onze voorstellingen en gedachten, welke zich op aarde moeten verstoffelijken om voor anderen verstaanbaar te zijn, in de astrale sfeer als beelden en daden direct waargenomen kunnen worden. Toch blijft het alles slechts benadering, geen kennis. Wel kunnen de verschijnselen van ons droomleven ons eenigermate behulpzaam zijn om ons den bouw van die woningen in de astrale sfeer voor te stellen, maar hoe hun

Sluiten