Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.'

wezens blijk van het bezit van occulte krachten. Bij meer dan één gelegenheid toch is overtuigend gebleken, dat door hun tusschenkomst voorwerpen in gesloten vertrekken gebracht of uit een omhulsel verwijderd kunnen worden, zonder dat de afsluiting verbroken wordt '). Zulk een dringen van stof door stof is echter nog wel te verklaren, al is daarmede niet gezegd, dat het zou liggen binnen menschelijk vermogen.

Prof. Zöllner heeft ter verklaring van deze verschijnselen de theorie der vierde dimensie opgeworpen, daarbij zich beroepende op zekere analogiën, die wij ons kunnen denken bij een ingrijpen van ons, menschen, in een twee-dimensionale sfeer. Voor onze waarneming strekt de ruimte zich uit in drie richtingen: lengte, breedte en hoogte. Wij zouden ons echter kunnen voorstellen, dat er wezens zijn, die alleen vlakte-uitgebreidheid bezitten en kennen, die dus slechts groeien in de lengte en in de breedte, maar voor wie geen dikte bestaat. Deze wezens zouden de ruimte slechts ervaren als een vlakte van oneindige uitgestrektheid. Wilden

') Zie Aanhangsel.

Sluiten