Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

de massa hetzelfde zijnde, is het toch voor elk individu weer anders in zijn onderdeelen. Geen twee menschen hebben hetzelfde geloof.

Vandaar dat het altijd onmogelijk zal blijken, een geloof vast te leggen in een aantal dogma's. Want terwijl het dogma voor sommigen de formuleering Al zijn van hun geloof; ook in zijn onderdeelen, zal het voor de geloofsnuances van anderen een knellende band worden. Dwang is doodend voor de sympathie, en daar deze onontbeerlijk is voor het geloof, gaat dit verflauwen en sterft af. Maar het gemoedsleven laat zich niet onderdrukken. Het breekt zich baan langs nieuwe wegen en schept een nieuw geloof. Zoo is het altijd gegaan en zoo zal het blijven gaan, niet alleen op godsdienstig gebied, maar in elke andere richting, waarin de massa door haar ideeën van recht en zedelijkheid gedreven wordt.

Hoe geheel anders staat het nuchtere weten daar tegenover. Kalm, stap voor stap, vermeestert de wetenschap haar terrein. Door de onweersprekelijke feiten geruggesteund. dringt zij door in het oneindig groote, zoowel als in het oneindig kleine. Zij neemt niets aan zonder bewijs, maar het gebied waar zij

Sluiten