Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

in hun vermeende rechten en de kinderen zullen, volwassen geworden zijnde, zich te meer verplicht aan hen gevoelen. De kans op wederzijdsche waardeering neemt toe. De verantwoordelijkheid der ouders wordt er niets minder op, want het is waarlijk geen onverschillige zaak van welke hoedanigheid de bouwstoffen zijn, waaruit het kinderlichaam wordt opgebouwd, en in welke geestelijke atmosfeer zij hun kinderen doen opgroeien. Maar in deze eeuw van pessimisme is het wel goed te weten, dat hun nooit het verwijt kan treffen, hun kinderen den vaak zoo moeilijken strijd om het bestaan te hebben opgelegd. Geen mensch doemt menschen tot hun lot: een Hoogere Macht beschikt over de omgeving, waarin wij worden geplaatst, opdat wij die beproevingen ondergaan en die ervaringen hebben mogen, welke het heilzaamst zijn voor onze geestelijke ontwikkeling.

Ten aanzien van ons geestelijk vóórbestaan heerschen tweeërlei opvattingen. Sommigen meenen, dat het zich afgespeeld heeft in andere sferen, waarvan geen heugenis is behouden, doch waarvan de vruchten als talenten, karaktereigenschappen, temperaments-deugden en -ondeugden in den mensch zijn na te

Sluiten