Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

dat wij vervolgens in eens weer naar de bewaarschool terug zouden moeten gaan, dat kan ik niet aannemen."

Ontwikkeling en beproeving van den geest is dan ook in alle opzichten denkbaar, zonder juist een terugkeer naar de aarde en in het vleesch noodzakelijk te maken.

Een veel krachtiger argument vóór de leer der reïncarnatie is gelegen in de bevrediging, die zij schenkt aan het rechtvaardigheidsgevoel. Zij brengt tot een oplossing de pijnlijke verschillen, die wij in de lotsbedeeling der menschen opmerken. Immers wie nu tot de machtigen en aanzienlijken der aarde behoort, kan in een volgende incarnatie tot een afmattenden strijd om het bestaan worden gedoemd. Er is geen reden meer om afgunstig te zijn op het Jot van anderen. Het is alles gegeven tot een beproeving: den rijke zijn geld, den arme zijn nood, den hooggeplaatste zijn macht, den mindere zijn ondergeschiktheid, den rijkbegaafde zijn talenten, den arme van geest zijn gebrek aan gaven, den voorspoedige zijn geluk, den veel beproefde zijn rampen, leder krijgt het op zijn beurt, naar behoefte.

Men heeft hiertegen aangevoerd, dat de herinnering aan al die levens ontbreekt. Maar

Sluiten