Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

De Revue Spirite van 1875 vermeldt, dat van een kind groote mediamieke gaven voorspeld waren, omdat het in zijn vorig leven op aarde, dat in Engeland was doorgebracht, reeds den aanleg daartoe ontwikkeld had, door de magie en de astrologie te bestudeeren. Het misbruik, toen van zijn kennis gemaakt, had hem, zoo heette het, op den brandstapel gebracht. Toen de jongen drie jaar oud was, hoorde zijn vader hem al spelende over Engeland praten. Hij vroeg daarop, wat hij daarmee bedoelde.

„O," antwoordde het kind, „dat is een land waar ik geweest ben, heel, heel lang geleden.'

„Was je toen net zoo klein als nu?"

„O neen, ik was grooter dan u en had een langen baard."

„Waren mama en ik er ook?"

„Neen, ik had een anderen papa en een andere mama."

„En wat heb je daar gedaan?"

„]k speelde er veel met vuur en eens heb ik me zoo gebrand, dat ik er van gestorven ben."

Moet men hier aan overdracht van gedachten denken? Of hebben de geesten waarheid gesproken en werd een oogenblik de

Sluiten