Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

van onbewuste herinneringen aan een vorig leven. Zouden huizen en straten in dien tusschentijd zoo weinig veranderd zijn, dat alleen de nieuw gebouwde kerk een sterk sprekend verschilpunt opleverde? Het verhaal is in zijn tijdsopgaven te onvolledig om het verband te kunnen nagaan tusschen de weken, die na het droomgezicht verliepen, en den bouw van de kerk. Mogelijk waren die weken voldoende om de torenspits, die wellicht op het oogenblik van den droom niet zichtbaar was, inmiddels te voltooien en op het doek te doen brengen. Ook is het denkbaar, dat niet de stad zelve, maar het panorama in den droom bezocht is, terwijl de toren nog niet geschilderd was. Hoe het zij, de gebeurtenis is niet volledig genoeg medegedeeld om eenige gevolgtrekkingen van wetenschappelijke waarde te kunnen maken.

Een andere categorie vormen die gevallen, waarin de herinnering aan de persoonlijkheid van vorige incarnatiën schijnt te bestaan.

Pythagoras liet er zich meermalen in het openbaar over uit, dat hij zich herinnerde Euphorbus de Trojaan, Hermotimus van Clazomenae, en een der Argonauten geweest te zijn, ofschoon hij zich daardoor den spot

Sluiten