Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

met Marie Mayo, de dochter van een Fransch ingenieur, die een gedeelte van zijn leven in Indië had doorgebracht. Tot haar negende jaar woonde zij te Beiroet in Syrië, waar zij Arabisch leerde lezen en schrijven. Vervolgens werd zij naar Frankrijk gebracht en toevertrouwd aan de zorgen van een tante, die in Provence woonde.

De Rochas bracht haar door hypnose in lethargischen toestand. In dezen staat kan het astraal lichaam de vormen aannemen, die het stoflichaam had in jongere jaren. Naarmate nu Marie Mayo, aangespoord door den krachtigen wil van haar hypnotiseur, zich teruggevoerd meende naar haar kindertijd, zag zij haar astraal lichaam ook jeugdiger worden. Zich tien jaren oud verbeeldend, verklaarde zij te Marseille te wonen, wat waar was; op achtjarigen leeftijd dacht zij zich te Beiroet, hetgeen ook waar was; zij herinnerde zich de menschen, die toen haar ouderlijke woning bezochten. Op vierjarigen leeftijd zag zij zich andermaal te Marseille; op tweejarigen leeftijd te Cuges in Provence; op éénjarigen leeftijd kon zij niet langer spreken en bepaalde zich er toe, op de haar gestelde vragen met een hoofdknik „ja" of „neen" te antwoorden.

20

Sluiten