Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

heden tol geestelijke ontwikkeling. Onze intrede moge voor allen gelijk zijn, zoodra de eerste schemering van bewustzijn zich openbaart, gaan onze levenswegen uiteen. Zoo doet ieder onzer zijn eigen ervaringen op en verwerkt ze naar zijn eigen aard. Kunnen anderen ons al ten voorbeeld zijn, om het te volgen, zijn wij op ons zeiven aangewezen. Wordt ons telkens weer een helpende hand toegestoken, zelf moeten wij die vatten en vasthouden. Zóó hebben wij onze eigen volmaking te bewerken.

Wanneer wij de onzegbaar groote verscheidenheid in het leven der menschen opmerken, dan moeten wij wel tot de erkenning komen, dat verschillende incarnaties op deze zelfde aarde volstrekt niet gelijk gesteld kunnen worden met evenzoovele herhalingen van dezelfde dingen. Het is waar, wij zullen ons weer de moeite moeten getroosten, een kinderlichaam geschikt te maken tot een voertuig voor den geest. Wij zullen weer moeten leeren loopen en spreken en wat niet al. Gemiddeld zijn er zeven jaren mee gemoeid eer het kind tot verantwoordelijkheids-besef gekomen is, m. a. w. eer de bezielende geest voldoende macht verworven heeft over het stoflichaam

Sluiten