Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

om er iets van zichzelf mee te kunnen uiten. Deze zeven jaren — bij vroegrijpe kinderen zijn het er minder; bij achterlijke meer — zijn echter voor onze geestelijke ontwikkeling niet verloren. Hoeveel banden zijn er dan al reeds geknoopt, die het ontwakend bewustzijn leiden in bepaalde richting; hoeveel ervaringen opgedaan, die het ontluiken der individualiteit hebben bevorderd of onderdrukt! Ongetwijfeld heeft ons karma ons bestemd tot deze voorbereiding voor een nieuw aardleven. Wie zal zeggen welke oude sympathieën de menschengeesten voeren tot elkander, om ze te plaatsen in die innige verhouding van ouders tot kinderen?

Al heel vroeg dus worden de indrukken, die wij bij onze stoffelijke bewustwording opvangen, gekleurd door onze omgeving. En nu mogen onze lichamelijke behoeften dezelfde zijn, als bij een vorige incarnatie, ongetwijfeld wordt er op een andere wijze in voorzien, al was het alleen maar, omdat de wereld vooruit gaat in materieele ontwikkeling. Maar voor onze geestelijke volmaaktwording is dat betrekkelijk van ondergeschikt belang: wij behoeven daarvoor geen nieuwe prikkels, zoolang de oude nog dienst kunnen doen. Zoolang onze

Sluiten