Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

zamen, in diezelfde krachten zijn beste vrienden gevonden. Zoo ook voelen wij ons niet langer onder den ban van een noodlot, vooraf bepaald door de ijzeren noodzakelijkheid van oorzaken en gevolgen buiten ons, maar weten wij fn ons de kracht om ons karma te leiden in nieuwe, zelfgewilde banen. Het is alleen door te leven overeenkomstig de hoogste openbaringen van de besten der menschen, dat wij kunnen worden, wat wij in aanleg zijn: volmaakt.

Reïncarnatie en karma staan al zoo in een onafscheidelijk verband met elkander. Het gezin, het geslacht, de natie, het ras waarin wij geboren worden, al deze dingen zijn van groote beteekenis voor onzen geestelijken groei en hangen dus met ons karma samen. Geen toeval beslist over onze geboorte: de plaats, welke wij gaan innemen in de samenleving, hebben wij zelf voorbereid. Hierin alleen is een oplossing te vinden voor het levensraadsel van de ongelijke lotsbedeeling der menschen. Het genie is niet als zoodanig geboren door een gelukkigen samenloop van omstandigheden: het heeft zijn heerlijke vermogens door eigen inspanning tot ontwikkeling gebracht. Terwijl wij bewonderend opzien

Sluiten