Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

Of zijn wij niet in staat, de grenzen van tijd en ruimte in ons denken uit te breiden tot onmeetbaarheid? Al gaan de begrippen buiten ons voorstellingsvermogen, toch hebben zij voor ons realiteit. Wij hebben besef van een eeuwigheid, van een oneindigheid. Aan het heden is altijd een gisteren voorafgegaan, dat eens een heden was, gelijk het heden wordt tot gisteren. En de ruimte kunnen Wij voor ons denken niet afsluiten: altijd kunnen wij ons achter het begrenzende vlak weer ruimte denken. Zal wat wij slechts denkend kunnen benaderen geen werkelijkheid zijn voor Hem, die het vermogen tot het scheppen van zulke gedachten ons schonk? Slechts het wordende kent zich heden anders dan gisteren en is in beweging, dus begrensd naar tijd en ruimte. Maar de Volmaakte, die is, kan heden niet minder volmaakt zijn, dan gisteren, noch begrepen in een proces van groei. Eeuwigheid en oneindigheid zijn één met den Volmaakte.

Niet alleen openbaart zich de Maker in al wat Hij heeft voortgebracht, maar in al Zijn schepselen legt hij een stuk van Zijn wezen : de kiem ter volmaaktheid. De schepping is het symbool van Zijn alomtegen-

Sluiten