Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

maar ging er recht doorheen, en wij allen hielden er de oogen op gevestigd tot het er geheel doorheen gegaan was. Onmiddellijk na het verdwijnen van het gras zag mijn vrouw, die dicht bij den heer Home zat, een hand van onder de tafel tusschen hen beiden opkomen, die het stuk siergras vasthield. Zij werd twee of driemalen op den schouder getikt met een voor allen hoorbaar geluid en toen legde de hand het gras op den grond en verdween. Slechts twee personen zagen de hand, maar allen zagen het stuk siergras bewegen, zooals ik beschreven heb. In den tijd, dat dit voorviel, zagen wij allen Home's handen rustig liggen op de tafel voor hem. De plaats, waar het gras verdween, was i 8 duim (45 cM.) van zijn handen verwijderd. De tafel was een uittrek-eettafel die met een schroef open ging; er was geen blad ingelegd, en de aanrakingsvlakken der beide helften vormden een smallen naad in het midden. Het gras was door deze spleet heen gegaan; bij meting vond ik, dat zij slechts '/« duim (3 mM.) breed was. De stengel van het stuk gras was veel te dik om het door deze gleuf te wringen, zonder het te beschadigen. Toch hadden wij het er allen rustig en zachtjes

a3

Sluiten