Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

doorheen zien gaan en bij onderzoek toonde het niet de geringste sporen van drukking of afschaving.

In „The Spiritualist" van 12 Maart 1875, heeft prof. William Crookes een beschrijving gegeven van de wijze waarop hij het mediumschap van Annie Eva Fay onderzocht heeft. Daarbij is o. a. het volgende voorgevallen: „Een bord van oud porcelein werd aangetroffen boven op de schrijftafel in mijn studeerkamer; het was daar niet toen de zitting van dien avond begon. In mijn ontvangkamer op de eerste verdieping loopt een kroonlijst langs alle wanden, nabij de zoldering, ongeveer acht voet boven den vloer. Op deze lijst stonden verschillende stukken oud porcelein, waaronder eenige bordjes. Mevr. Fay was misschien e?n uur lang in die ontvangkamer geweest, voordat de zitting begon, maar zij bevond zich daar steeds in gezelschap van anderen. De kamer was goed verlicht en zoo zij op een stoel geklommen was om een der zoo nabij de zoldering opgestelde borden af te nemen, moest dat natuurlijk gezien zijn. De borden hadden weken lang op de kroonlijst gestaan, zonder weggenomen te zijn, want geen lid mijner familie had gelegen-

Sluiten