Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

mij het onderzoek naar de juistheid van de door hem gedane mededeeling bizonder. Inderdaad bevond zich deze witte plek op de aangegeven plaats en toen wij, ter bevestiging van de aangegeven oorzaak, een ander stukje van zulk een darm boven een kaarsvlam hielden, vertoonde zich dadelijk door de hooge temperatuur een juist zoo uitziende plek.

Den 5tn Mei, 1878, 's middags om vijf minuten vóór half vijf, namen de heer Slade, de heer Oscar von Hoffmann en ik plaats aan de tafel in de door zonlicht helder verlichte kamer. Op de tafel bevonden zich, behalve een aantal door mijzelf gekochte leien, verschillende voorwerpen, o. a. twee kleine papieren doosjes, waarin ik reeds in December 1877, bij het eerste verblijf van Slade in Leipzig, eenige geldstukken gedaan had, waarna ik de doosjes aan de buitenzijde met strooken papier dichtgeplakt had. Toen reeds had ik gehoopt, dat het gelukken zou de ingesloten geldstukken, zonder de doosjes te openen, te verwijderen; intusschen waren mijn vrienden en ik door de veelvuldigheid der andere verschijnselen, welke zich op Slade's beide bezoeken aan Leipzig (Nov. en Dec. 1877) voordeden, zoo verrast en in

Sluiten