Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

voor te beproeven of zoo iets bij ons ook wilde gelukken; dit voorstel sproot ongedwongen voort uit de ideeënassociatie, welke in het leven geroepen werd door de twee griffelsplinters, waarom bij de hiervoren beschreven proef gevraagd was, zonder dat wij tot dusverre het doel van dit schriftelijk verzoek begrepen hadden.

Slade was aanstonds bereid aan mijn wensch te voldoen, hield de lei met de beide stukjes griffel onder het tafelblad en weldra hoorden wij ook zeer duidelijk daarop schrijven.

Toen de lei te voorschijn gehaald werd, was zij beschreven met een mededeeling in de Engelsche taal (zie fig. 6). De Hollandsche vertaling luidt:

jo — Pfennig — 1876 2 — Pfennig — / S75 haat dit een hewijs voor u zijn van helderziendheid. J\a den g'n dag moet gij rusten of het zal nadeelig zijn voor u en het medium. Geloof in mij. ïlw vriend.

Wij brachten terstond den inhoud van het eerste gedeelte van deze boodschap in verband met de in het vierkante nog ongeopende doosje opgesloten twee geldstukken. Reeds stond ik op het punt, het te openen, nadat

Sluiten