Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

Links van het medium zat Dr. H. H. v. Z., en rechts van dien persoon ikzelf. Wij beiden hielden ieder de hand van het medium aan onze zijde stevig vast en ieder onzer had zijn voet geplaatst op een der voeten van het medium. Op de tafel bevond zich o. m. een zware te 's-Gravenhage uit één stuk ijzer gesmeedde ring, aan den buitenomtrek ± 18 en aan den binnenkant ± 11 c.M. wijd, alzoo een groot en zwaar voorwerp. Dr. H. H. v. Z. had al meermalen het verlangen geuit, de z.g. „ringproef" te bekomen, maar dat was nog niet gelukt. Hij uitte dat verlangen nu weer. Op eenmaal verklaarde hij, dat de ring tegen zijn rechterhand werd gedrukt en dat er mee op den rug van die hand werd getikt. Ik maande hem nu aan, hoogst opmerkzaam te wezen en de hand van het medium goed vast te houden en hij verzekerde mij, dat al zijn aandacht er zeer kalm op gevestigd was. Op eenmaal kwam, na niet langer dan zoowat een minuut zittens, het signaal van lichtmaken en... de ijzeren ring zat om den rechterarm van Dr. H. H. v. Z., over den mouw van zijn jas heengeschoven. Hij had er niets van gevoeld."

Iets dergelijks, al is het niet met een ijzeren

Sluiten