Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

in de kamer, toen het opeens opsprong en haar witte kabaia toonde, die met roode sirihvlekken bespogen was. De dame dacht aan mogelijke boosaardigheid van een der bedienden. Het meisje werd een schoone kabaia aangetrokken, en men hield de zaak hiermede voor beëindigd. Een oogenblik later echter herhaalde zich hetzelfde en een steen ter grootte van een kippenei viel voor de voeten van mevrouw v. K. neder. Dit herhaalde zich meerdere malen en nu zond zij een bediende naar den tegenover haar wonenden regent, met het verzoek tot haar te willen komen.

Deze regent was een zeer verstandig en eerlijk man. Weldra was bij overtuigd van de waarheid der feiten. Hij liet het geheele huis door zijn gevolg bezetten en zond alle huisgenooten weg. De sirihvlekken vertoonden zich echter opnieuw en de steenen vielen, zonder dat de oorzaak te vinden was. Nu werd besloten een inlandschen priester te halen „om den boozen geest te bezweren." De priester kwam en zette zich op zijn matje in de kamer. Zoodra hij echter bij het licht van een lamp zijn koran opengeslagen had, ontving hij met onzichtbare hand een zoo geweldigen slag, dat het heilige boek den

Sluiten