Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

ij <t t o o ,■. gedwee, gelaten. t) Q f u f co, zich rustig houden. ij o in i'. graftombe.

Q

O f u, schouwspel.

&f (> i (i rij i, maaier, oogster.

0 f 10 n ;; t ij ij tor, schouwspel.

0 ij urr v v ii u «t, aanmatigend

zijn.

I) o ij v it g, weeklacht.

ft Qta tt po g, triomf.

& vft <i f tfi rjg, opvliegend.

I

tu ft« , geneesmiddel.

"/ '1 ij i> f g, Iberes, Spanjaarden.

1 fit cc, uiterlijk.

tnjn v(iyiu, plurgodsdienstige plechtigheden.

ianar uamg, van gelijk gewicht.

i ii ii if) ij i'«, gelijk stemrecht. i nó if> ij ij o g, gelijkelijk stemgerechtigd.

I t uuiig, driest, onverschrokken.

A

x « 0 ii iiokoytco, verloven. xu&oaióoitcci, gewjjd worden. x«xiJTco, verwijten, uitschelden. xut u y 10, begeleiden; iïntutilint', een triomf vieren.

xu tui) va tg, schuilhoek. xurutyi-aig, verloving. xut uxnu fiita, regelen, ordenen.

x u t u). i y co, uitkiezen, aanwerven.

xutuIvu), omverwerpen, ontbinden.

j x u t u o 'f_ u i ij ia i « £ w; overwinnen bij een verkiezing door knoeierij. 1 xaTUGxfvij, aanleg, inrichting.

x ut act 7i ie £ o ii cc i, kussen, j xuTUfiTt/fiuTixóg, kalm. x u t u n t o f (f co, sterven; med. onderwerpen.

i xu Tf y u), bemachtigen. xut i/y nu, schaamte. xutoixi^co ÜTTotxiur, deduc-

ere coloniam.

xut arxta uiig, deductio, stichting eener colonie. i x7jijvxnni', caduceus, herautsstaf.

' xhor, pilaar.

xl.ufï fi u, brokstuk.

xolXng, tu xot?.u, kuilen. xoiTuinr, leger (van een dier). xoï,iii'co, verminken; afbreuk doen.

XQccitTttdov, zoom.

x r ij u u t i x ó g, rijk.

xvqóco, bekrachtigen.

Sluiten