Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiri.u'lco, naderen.

tt tXurtjg, cliens.

tt tv O t n u. schoonmoeder. 7t v 0 f (i ti schoonvader. nniuino, volbrengen.

tt f o i ■)(<}.?. io, omhelzen.

tt hji ï o). ij, kleed; omhelzing. tt f (< i i- jt io , verzorgen. TTtoiioyo,', kieskeurig, overdreven.

TTHjtfoyn ii «i, met den genet., vasthouden aan; begeerig zijn naar.

tt r ij i ii n u co, toelaten.

n aj nz a 0 ij hartstochtelijk. nfQtirfTtjj ytriaOut. geraken in.

Tri&uvÓTi]S) overredingskracht.

ttixijiu, bitterheid.

tt i n o kiïx io, verkoopen. tt ). ( q ii i', bnnder.

tt o (Kj i' (ju, purperen kleed. tt ijuy tiut f vo tt u i, zich met

iets bezighouden.

■n j u r r o ti u t, zacht gestemd worden.

tt n t) uy (ar, voorspel, voorbereiding.

tt ft ou ra (ff ito, vooruit opruien; liix«»• rtri, iemand bedreigen met.

tt non ij'/.ux i£io, beleedigen. TTnoTTiTTT co, ontvallen.

tt non u u v r co, te hulp snellen.

.t o o n x ij o v oj , aanstoot geven. tt (i o a n i n t w, zich neerwerpen; vermeld worden.

tt q o c< () lii r ij n t ,•, opdracht. TTTuiio, een misstap doen. .t vx rii r ijbondigheid.

P

ijojrij, doorslag.

i) co u u K ;■ o j, krachtig.

v

— uniiió, gen. iwi of tirug,

Sardiniö.

n t ti r v r 11 ti u t, pochen. (it/fiaiu, vtxillum.

niTti 'i ó ). i o r. graanschuur. (i xijtt t o u «t, voorwenden. a •/. r {ï ijw .r ti , neerslachtig. axvr u /. ij, staf.

n r «• /* u , to, zuchten.

(itijut ijytoi, praetor zijn. ut'/* /. ijT ix ti 5', senator, (i i / x /.»/ r o s, senaat. nvyxnino, vergelijken. (f vyyvnis, verwarring.

(T v /. /. u u i urm, grijpen; meil.

helpen, bijstaan. <tvti(iurixó,-, verzoenljjk. it i> ti tt /.o x ij, gevecht.

(i v ft q o vi o), inzien.

n v rut) fu i nf (f i ui io, helpen bij het dingen naar een ambt. (7 vr ijyoniu, verdediging, werkkring als advocaat.

Sluiten