Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

CON.

Edgar Willis ging den volgenden morgen een paar minuten later dan gewoonlijk naar school, en toen hij aan de bocht van den weg kwam, waar hij een puntje kon zien van de schoorsteenen van Foxbank, die boven de toppen der boomen uitstaken, hield hij een oogenblik zijn adem in. Maar de schoorsteenen stonden er nog, en welk kwaad de omvergegooide lamp ook mocht hebben aangericht, het huis was toch gelukkig niet tot aan den grond afgebrand.

Het eerste, wat de jongen den vorigen avond bij zijn thuiskomst had gedaan, was geweest naar zijn kamer te vliegen en uit het raam te kijken, dat op het Westen uitzag, niet anders vreezende dan ieder oogenblik den rossen gloed van een brand in de lucht weerkaatst te zien. Ook was hij 's nachts een paar malen uit bed gekropen en had hij huiverend om een hoekje van het gordijn gekeken; maar geen onheilspellende gloed had op de laaghangende wolken de duisternis verlicht.

Sluiten