Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

„WORDT VERVOLGD."

Toen Zaterdag de forsche gestalte van Rudge, den dorpsveldwachter, in de verte zichtbaar werd en er verder niets gebeurde, begon de pols van Edgar Willis minder gejaagd te kloppen. Met uitzondering van nu en dan een kleine gewetenswroeging bij de gedachte aan de schade, die hij door dat ongelukkige schot had veroorzaakt, werd zijn geest niet langer verontrust door onaangename herinneringen van hetgeen er was gebeurd. Het voorval scheen geheel in het vergeetboek te zijn geraakt. Er werd niet meer in het dorp over gepraat, en de kans, dat het ontdekt zou worden, van den beginne al gering, scheen meer verwijderd dan ooit.

Op den Zaterdag, waarvan hier sprake is, was het Edgar gelukt zonder straf met al zijn werk klaar te komen, en terwijl hij tijdig genoeg op weg naar huis was om deel te kunnen nemen aan het tweede ontbijt, maakte hij bij zich zelf plannen aangaande het konijnenhok, dat hij op zijn vrijen middag in elkaar zou timmeren. Gedurende den geheelen morgen had.hij

BSWSMW5S1 " ••

Sluiten