Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de vorst aanhield, het ijs in een paar dagen sterk genoeg zou zijn, en een tochtje op de schaats voorgesteld naar een naburigen vijver, waar hij Edgar krulfiguren op het ijs zou voordoen. Er werden verscheiden spelletjes gespeeld, waarbij Hubert langzamerhand al zijn zenuwachtigheid overwon; en zijn gezicht klaarde zichtbaar op toen, „het Juweel" hem zonder er bij te denken „ouwe jongen" noemde. Zelfs Edgar werd heel vriendschappelijk en stelde voor met elkander vreemde postzegels te ruilen.

De voornaamste gebeurtenis van den avond was de charade, die boven, op het portaal, opgevoerd zou worden, waar de deuren van de slaapkamers gelegenheid zouden geven om op het denkbeeldig tooneel te komen, of er van te verdwijnen. Op een teeken door Con gegeven, verliet het „gezelschap" de ontvangkamer en na een minuut of tien werden de gasten, door het luiden van de etensbel in de verte, uitgenoodigd plaats te nemen. Op den middelsten stoel lag het eenige programma, waarop in sierlijke letters van gekleurd krijt het volgende te lezen stond:

Koninklijke Schouwburg „Villa Lindenhof."

Slechts een enkelen avond opvoering van „HET NOODLOT VAN DEN ZEEROOVER."

of

„de met bloed gekochte buit."

Ie Tooneel Het hol van de heks.

2e Tooneel De kajuit van de Salamander.

3e Tooneel Heteenzameeiland,'smorgens

4e Tooneel Hetzelfde, 's|avonds

Sluiten