Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

plan, waartoe hij bijna besloten was, aanmerkelijk minder groot maakte.

Met een eenigszins verruimd hart ging hij aan een oud schrijfbureau zitten en begon aan een brief. Hij schreef niet geregeld door, maar hield telkens op, beet op zijn penhouder en staarde naar den muur, in gedachten verzonken. Tot na middernacht bleef hij bezig; toen las hij over wat hij geschreven had, en deed den epistel in een omslag, dien hij zorgvuldig met rood lak verzegelde.

Juist wilde hij het bureau sluiten, toen zijn oog op een vel vloeipapier viel, dat hij gebruikt had. Hij nam het op, hield het even voor den spiegel en wierp het toen in het vuur; hij bleef er bij wachten tot het laatste stukje tot asch verbrand was. Geen woord van hetgeen hij geschreven had, zou door iemand gelezen worden, behalve door den persoon, aan wien de brief was gericht.

4

Sluiten