Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XV. Er broeit onweer.

Ofschoon er meer dan veertien dagen verloopen waren sedert de oneenigheid in de kleedkamer, was er nog geen spoor van verzoening te bemerken tusschen Edgar en zijn vroegeren vriend. In weerwil van zijn luchthartigen aard, kon „het Juweel" veel vastheid van karakter aan den dag leggen, als hij verkoos; en in het onderhavige geval was hij van oordeel, dat, als iemand een poging moest doen om vrede te maken, de eerste stappen van toenadering van de andere zijde moesten komen. Edgar, van zijn kant, had na de uitbarsting, mijnheer Mender niet meer om hulp durven vragen bij zijn huiswerk, uit vrees dat Bassett nog verder zou gaan en het gebeurde aan de heele klasse vertellen. Het gevolg hiervan was, dat hij nog meer moeite met zijn werk had dan het geval zou geweest zijn, wanneer hij nooit de hulp van den gouverneur had aangenomen. Regels en woordenlijsten, die hij onder de knie moest hebben, waren voor hem de grootste struikelblokken,

1

Sluiten