Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Op den llden Mei van het jaar 1629 zien wij hem niet den Prins te veld in de legerplaats te Vucht, een 32-jarig man, zondagskind der fortuin. Zonnig is het verleden waarop hij terugziet, slechts hier en daar liggen schaduwplekken. Warme liefde van even degelijke als verstandige ouders heeft hem gekoesterd in zijne jeugd , hun teedere zorg hem eene voortreffelijke opvoeding gegeven, afgesloten en bekroond door reizen in het buitenland als lid van gezantschappen. Vier jaar geleden heeft Prins Frederik Hendrik hem tot zijn secretaris benoemd. Twee jaar daarna is hij gehuwd met de mooie en begaafde Suzanna van Baerle; twee zoons zijn hem in dat huwelijk geboren. Een eervolle werkkring, een vol leven, dat hem gelegenheid geeft tot oefening zijner krachten, tot ontplooiing zijner rijke gaven, een eigen gezin, een eigen huis in zijne geboortestad die hij liet heeft boven alle andere steden — waarlijk, deze man mag zeggen: de snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen.

Begaafd met buitengewone werkkracht al behoort hij niet tot de sterksten, laat hij geene minuut ongebruikt. Heeft de prins hem niet noodig voor het schrijven van brieven of het opstellen van andere stukken, dan houdt

Sluiten