Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

banen uiteen, indien wij het oog vestigen op hun karakter als dichter. Wat Cats betreft, moet ik hier verwijzen naar het bovenvermeld artikel over hem in dit tijdschrift. Van Huygens' beteekenis als dichter, van zijne kracht en van zijne zwakheid als zoodanig, zullen wij trachten eene voorstelling te geven.

Sluiten