Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat hij niet zoover als deze. Dicht hij een gebed tot God, aanstonds worden het 200 of 300 verzen. In een gedicht tot Tesselschade laat hij gedurende een 70-tal verzen alle zinnen aanvangen niet of - in de inleiding tot zijn vertaalde Spaansche spreekwoorden, die een 90-tal verzen telt, vinden wij een 40-tal uitdrukkingen waarin het woord Spaansch voorkomt; in een Latijnsch gedicht op de thee (toen een nieuwigheid) van 20 verzen, slaagt hij er in het woord Te 24 maal te gebruiken. Overal, doch in de vroegere werken misschien meer dan in de latere, vindt men van die passages waar alle of nagenoeg alle regels aanvangen met hetzelfde woord :

Hier is alle dier ontslapen,

Hier is 't Crekeltgien aen 't gaen,

Hier begint de Spreeuw te gapen,

Hier is 't quaekeltgien aen 't slaen Hier , . .

of:

Eer de lobben, eer de bouwen,

Eer de craghen, eer de cant,

Eer de wiecken, eer de mouwen enz. enz.'

Alle Zeifeprinten vangen steeds weer aan met die woorden Hij is; ter wille van de Rycke Vryster alleen wordt hij in zij veranderd. In Ooghentrcoat wordt telkens weer een nieuw soort van blinden voor onze oogen gebracht, steeds op nagenoeg dezelfde wijze met: „De swijgers zijn stock-blind'1, „de springhers sijn soo blind als", „jalourse

1 Vgl. Ged. I, 280: II, 77; III, 51. 130: IV, 6, 32-33, 180-181; I, 150, 153, 107, 222. 224, 227; 111, 03; IV, 281, 307-308; VII, 38.

Sluiten