Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lumine, Deum verumdeDeo vero.

Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine: et homo factus est.

Crucifixus etiam pronobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

Et ascendit in coelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum sanctum Dominum, et vivificantem: qui ex Patre, Filioque procedit. Qui cum Patre et Fi-

licht, waarachtig God van den waarachtigen God.

Geboren en niet gemaakt, medezelfstandig met den Vader, door wien alles gemaakt is.

Die om ons menschen en om onzer zaligheid wille is nedergedaald uit den hemel.

En die het vleesch heeft aangenomen uit de H. Maagd Maria door den H. Geest. En is mensch geworden.

Ook is Hij voor ons gekruisigd; onder Pontius Pilatus heeft hij geleden en is begraven. En Hij is ten derden dage verrezen volgens de Schriften.

En Hij is opgeklommen ten hemel: zit aan de rechterhand des Vaders. En Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordeelen de levenden en dooden, wiens rijk geen einde zal hebben.

Ook (geloof ik) in den H. Geest, den Heer en Levendmaker, die uit den Vader en den Zoon voortkomt.

Sluiten