Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Etvitam venturi saeculi. Amen.

Die met den Vader en den Zoon te zamen wordt aanbeden en medeverheerlijkt; die door de profeten heeft gesproken.

Ook (geloof ik) deééne, heilige, katholieke en apostolieke Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding der dooden en het toekomstig, eeuwig leven. Amen.

II. DE OFFER-HANDELING.

(de misse der geloovigen.)

Een meer doorgevoerd en onderscheiden karakter draagt dit tweede gedeelte van den h. Offerdienst. Het reeds beschreven voorgaande deel („de Voormis") is de ïturgische „inleiding", samengesteld uit talrijke, niet vast aaneen verbonden, vaak afwisselende geledingen. Op zich zelve beschouwd, staat zij zelfs niet in een onmiddellijk verand met den mis-dienst als zoodanig, maar heeft de roeping, om de godsdienstige stemming voor de hoogheilige offerande te wekken. Zij was eigenlijk de zakelijke hoofdinhoud var, t edere, toenmalige, godsdienstige samenkomst, hetblzonderder vigiliën - welke eveneens bestaan hebben uit: psalm-liederen, litanieën, schuldbelijdenis, hym-

"'ÏrfoÏÏ voorU*inS<n uit Oud en Nieuw Testament.

s

Sluiten