Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

separari permittas. Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen.

Dan gaat hij voort in d

Perceptio Corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indignus sumere praesumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem; sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam; qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Ten slotte:

Panem coelestem accipiam et nomen Domini invocabo.

boden ten allen tijde aanhangen en gedoog toch niet, dat ik ooit van U worde gescheiden. Gij, die met denzelfden God den Vader en den h. Geest leeft en regeert, God in de eeuwen der eeuwen. Amen. enzelfden geest en toon:

Laat het nuttigen van uw Lichaam, o Heer Jezus Christus, hetgeen ik nietwaardige waag te ontvangen, mij niet tot oordeel en verwerping strekken, maarmoge het mij door uwe goedertierenheid een behoed- en heilmiddel zijn naar ziel en lichaam: die leeft en heerscht met God den Vader in de eenheid des h. Geestes, God, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Het Hemelbrood zal ik ontvangen en den naam mijns Heeren aanroepen.

DE NUTTIGING.

De priester knielt neder — een laatste zinnebeeldige handeling van aanbidding — dan slaat hij driemaal met de rechterhand op de borst — de linker draagt de h. Hostie — en zegt in geloovig vertrouwen den hoofdman van Kapharnaum na:

HET H. MISOFFER» 8

Sluiten