Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne, ut omnes crederent pei illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, qua; illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, & mundus per ipsum factus est, & mundus eum non cognovit. ■In propria venit, & sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus: qui non exsanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est, & habitavit in nobis: &vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae & veritatis.

• Zijn naam was Joannes. (') Hij kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht (-), opdat allen door hem zouden gelooven. Hij was het Licht niet, maar om van het Licht te getuigen. Dit was het ware Licht, dat allen mensch verlicht. Komende in de wereld, was Het in de wereld. En de wereld is door Hem geworden, en de wereld erkende Hem niet. In het zijne (*) kwam Hij, en de zijnen ontvingen Hem niet. Maar zoovelen Hem ontvingen, hun gaf Hij vermogen, kinderen Gods te worden: hun, die niet uit bloed, noch uit des vleesches wil, noch uit des mans(4)wil, — maar uit God zijn geboren. En het Woord is vleesch geworden (5) eil Het heeft onder ons gewoond, en wij aanschouwden

(i) Joannes De Dooper, de voorlooper des Heeren.

(s) Christus, welke van zich kon getuigen. „Ik ben het Licht der wereld".

0 Zijn eigen volk, het verharde Israël.

(4) Zij, die niet door een lichamelijke afkomst — gelijk de Joden lichamelijk stamden uit het door God verkoren volk — noch door dwang van anderen, maar door de geestelijke geboorte (der genade), tot kinderen Gods zijn geworden.

(s) Christus is waarlijk God en Mensch.

Sluiten