Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het geluid bewaren en wordt ook door den Bisschop als „ter beteugeling der stem" aan den wijdeling geschonken. Als zoodanig geldt hij als een symbolieke aansporing — bovenal bij de h. Misse — tot stilzwijgendheid en een ingekeerd, geestelijk leven van volmaaktheid; want ,,die niet door het woord zondigt, is een volkomen man."

Het gebed, bij het aanleggen van den amikt voorgeschreven, luidt: „Stel, o Heer, op mijn hoofd den helm des heils, om des duivels aanvallen af te slaan."

ALBE. (»)

De symboliek rust hier voornamelijk op kleur en stof van dezen wit-linnen lijfrok.

a. De blanke albe is het symbool van de onbesmette reinheid der Heiligen Gods, „welke met sneeuwwitte gewaden zijn omhangen" en stelt die als toonbeeld aan den celebrant voor oogen. Naar de h. Schriften was deze blanke tuniek het gewaad der engelen, zoowel als dat der heiligen en aldus het symbool der „novitas vitae", het verreinde, nieuwe leven des hemels.

f>. Het linnen wordt smetteloos gewasschen door den hemeldauw, zonnegloed en eigen arbeid; aldus wordt ook de mensch geheiligd door de zuiverende en zielverwarmende genade Gods en zijne persoonlijke deugdsbetrachting. Vandaar, dat het schitterend-witte „linnen" (byssinum), naar S. Joannes' Openbaring, „de goede en gerechte werken der heiligen Gods" verzinnebeeldt. c. „Reinheid" en „goede werken" worden dus als de twee hoofd-elementen der voorbereiding tot de h. Misse symbolisch aangegeven.

In het albe-gebed zegt de pr. „Reinig mij, o Heer,

(') Uit de albe ontstonden [ie verkorte omaten: superplie en roquet met een gelijksoortige symboliek.

HET H. MISOFFER. q

Sluiten