Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onophoudelijk heen en weer als in eene wieg, doch nu en

dan bonsde men tegen den wand van het schip en schrok dan wakker.

Ook den volgenden dag was zeeziekte het eenige, wat er voor velen op de menu stond. De boot slingerde geweldig lieen en weer, de golven sloegen met kracht tegen het schip, en tafels en banken, alles viel omver, 's Anderen daags alles weer hetzelfde, maar nog een graad erger. Golf na golf sloeg over het dek.

s Middags tegen n uur of vier stoomden we voorbij Kaap I' inisterre; we hadden dus de gevaarlijke Golf van Biscaje achter ons. Hoe verder we langs de Spaansche kust kwamen, hoe meer de zee tot bedaren kwam. Des Zaterdags konden we weer op het dek verkeeren, ofschoon we nu en dan nog door eene golf overrompeld werden, die dan met gejuich werd begroet.

Den volgenden dag bereikten we de Straat van Gibraltar. We zagen de prachtige vesting, die de Engelschen indertijd den Hollanders hebben ontnomen. De „Zieten" dreef een poos langzaam voort en liet eindelijk het anker vallen. Al spoedig kwam een bootje aangevaren. Kooplieden boden ons tabak, sigaren, sigaretten en oranjeappels te koop.

In de Middellandsche Zee zette 't mooi in. Prachtig weer; de kalme zee heerlijk door de zon beschenen.

KEN Ol'DEJAARSAY* >ND AAN IH>ORl).

Daar t Oudejaarsdag was, zou 's avonds een feestje aan boord gegeven worden voor de eerste-klasse-passagiers. Overdag werd alles versierd met vlaggen van verschillende naties.

Sluiten