Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een paar aanteekeningen.

1. De kabelspoorweg heeft een lengte van 820 M., terwijl het verschil in hoogte tusschen de beide stations 390 M. bedraagt.

2. Als men gebruik wil maken van Cook's reisgelegenheid, dan heeft men de som van 21 francs te betalen. Men gaat dan met den wagen van Napels tot Santa Maria, verder met de electrische tram van Santa Maria naar 1'ugliano en van dit station met de kabeltram naar boven.

3. In de laatste jaren werkte de Vesuvius, dat wil zeggen, dat hij lavasteen vormde. Wij hebben hem dus werkende gezien. Dat werken beteekende toen nog wel niet veel, maar toch werkte hij. Van 1891 tot 1904 heeft hij nu en dan lava in vrij groote hoeveelheden uitgeworpen, terwijl in September 1904 eene uitbarsting plaats had, die al de bovenbedoelde in hevigheid overtrof. Doch ook deze, hoe gewichtig ze eerst ook mocht schijnen, werd slechts een uitbarstingkje van weinig beteekenis, die weldra zou vergeten zijn. In de maand April van het jaar 1906 namelijk, volgde er eene ontzettende uitbarsting, die kolossale verwoestingen aanrichtte, waardoor tal van dorpen werden getroffen, en waarbij honderden menschen, die op de vruchtbare lava-hellingen een eerwaardig bestaan zochten, het leven verloren. Eene gebeurtenis, waarvan de geschiedschrijvers in later eeuwen nog met deernis zullen gewagen, en die een ieder onzer met ontzetting doet terugdenken aan de verschrikkelijke uitbarsting van het jaar 70, toen zelfs twee dorpen, met name Herculanum en Pompei, totaal onder de lava van den Vesuvius werden bedolven.

Verschrikkelijk het lot der menschen, wien zoo iets treft! Van den vreeselijken dood, dien de arme bewoners van die

Sluiten