Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer en de eerste berichten, die de professor kon zenden, waren bemoedigend.

Helaas, aan den rampspoed bleek nog geen einde gekomen.

Spoedig nam het werken van den berg weer toe en vooral de aschregen was verschrikkelijk. Zelfs uit Napels, dat toch drie uur gaans van den berg afligt, vluchtten Maandag verscheidene menschen. Ettelijke huizen bezweken daar onder 't gewicht van de asch.

En Dinsdagmorgen had te Napels een groote ramp plaats.

Plotseling werd een verschrikkelijke slag gehoord. Het dak van een markthal was ingevallen en had vele kooplieden bedolven.

Het aantal dooden is 12, terwijl er 2 stervenden, 24 zwaar, en een 1 oo-tal lichtgewonden zijn.

Ook de ramp te San Guiseppe, reeds door ons meegedeeld in het vorig blad, is gebleken veel ernstiger te zijn, dan men aanvankelijk dacht.

Het ingestorte kerkdak begroef ruim 200 menschen, die onmiddellijk den verstikkingsdood stierven onder de heete asch. De meesten zijn vrouwen. Bij 't uitgraven der lijken, waaraan dadelijk door de troepen begonnen werd, bleek er meer dan drie meter asch in de kerk te liggen.

Te voren had de steenenregen in het dorp reeds alle daken vernield en vele huizen doen instorten. Misschien was dit de reden, waarom zooveel personen schuil hadden gezocht in de kerk, tot ook hiervan het dak bezweek en een zoo groot aantal om het leven kwam.

Naast het verlies aan menschenlevens staat een geweldige stoffelijke schade in deze geheele streek. Voor jaren zal er niets groeien in dit weleer zoo vruchtbaar gebied.

Sluiten