Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de ellende te vergrooten, viel Dinsdag op San Guiseppe, Ottajano, Saviano en Nola nog een zware zwavelregen neer, terwijl te Napels dien avond een dichte regen van roodachtig zand begon te vallen.

Ken en ander was blijkbaar de weerslag van een bericht uit het observatorium, dat Dinsdagmorgen de ontploffingen weer waren toegenomen. De professor meldde, dat zijn positie en die der gendarmen, die hem vergezelden, zeer ernstig was. Hij vertrouwde echter, dat de berg spoedig tot rust zou komen. Naar t schijnt is hij na een nieuw onderzoek tot deze overtuiging geraakt.

De lucht in den omtrek van den berg is niet meer om in te ademen. De aschregen strekt zich uit met een straal van 50 kilometer (als van Leeuwarden naar Steenwijk). Hij valt zelfs in de Adriatische Zee en is aan den overkant waarneembaar. Heel te Rome is asch gevallen, wat niet gebeurd was sinds de vreeselijke uitbarsting van 1660.

Ken stoomboot uit Capri met 1000 passagiers, onder wie veel vreemdelingen, heeft Napels niet kunnen bereiken. Twee kilometer van de kust stikten de reizigers bijna door asch en gassen.

De Italiaansche regeering heeft een paar oorlogschepen naar Torre Annunziata gezonden, om de bedreigde inwoners op te nemen. Ook worden hulptreinen gestuurd, die de vluchtelingen kosteloos vervoeren.

De Fransche regeering zond drie oorlogschepen naar Napels, eveneens om zoo noodig hulp te bieden.

Alle wegen zijn door hoopen puin versperd en bijna onbegaanbaar. Tusschen Torre del Greco en Torre Annunziata zijn de met vluchtelingen volgepropte treinen in de asch

Sluiten