Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een mooi zoodjc!

Jn een 5-cts. kroegje kan je ze vinden

Vijf allersympathiekste vrinden.

Beginnen we niet het fijnste exemplaar,

Dat is de cognac notaar;

Dan krijg je de falsaris met z'n .... poot,

Dat is Hermans, die is gauw genoeg dood;

(,a zo° vo°rt notarieele dief met je twee meiden.

Dan ben jullie weldra met jou beiden;

Dan heb je Kievits met zijn grooten bek,

Specialiteit in het vervalschen van een check;

Dan volgt Den Koster, op mans gelaat staat te lezen,

Hij uit de achterbuurt van Rotterdam moet wezen;

I er saldo, een dikzak uit Nijmegen,

Die zich moeilijk schijnt te bewegen,

Wie hij is, 1 don 't know, maar daar kom ik wel achter,

Op t oog lijkt hij me een goeiige varkensslachter;

Dan is er nog een hospitary, dat is de natte klant,

Die vliegt gedwee in 't net, dat de valschaard hem spant;

Kn dat zijn nu je fijnste exemplaren,

Die er in Holland waren!

't Was fijn, dat moet gezegd. Ik zelf dacht daarbij voorzichtiglijk:

liist noch jong en fier fen hi'is.

Wês den nea net yn'e sus -Mar sjueh altyd 0111 dv hinne,

Hwet ljue as d'r by dv binne,

Tink er 0111, hwet cfstou dochste.

Kn ünthald al hwet stou sjuchste!

Toen we dan uitgepraat waren, brachten de twee landslui me naar een hotel, waar ik goed en billijk kon slapen. Dat was mijn eerste avond te Athene.

Sluiten