Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Erechtheum werd gebouwd ter eere van eene godheid van dien naam, doch in 480 vóór Christus door de Perzen verbrand. Omtrent den wederopbouw van dezen tempel is weinig bekend. Men denkt, dat hij in zijn ouden vorm hersteld is, gedurende de regeering van I'erikles, doch met zekerheid kan men hieromtrent niets zeggen. Het gebouw verschilt in vorm geheel van de andere tempels hier. Het is namelijk ingedeeld in drie zuilengangen of zuilen kamers zou men kunnen zeggen. Omdat ik nu van het woord „kamers spreek, zal ik het vergelijken met een ver naar voren uitspringend huis met twee zijkamertjes. Van het huis zouden we dan kunnen zeggen, dat er zich zes Jonische kolommen aan den voorkant bevonden, waarvan Lord Klein

/ / b

een wegnam, zoodat er nog vijf zijn overgebleven. Dit huis, nu slechts eene kamer zonder zoldering en waarvan de muren met die vijf zuilen slechts zijn overgebleven, bevatte vioeger een houten standbeeld van Minerva. Waar dit beeld vandaan kwam, wist men niet, doch men dacht, dat het uit den hemel, gevallen was, 0111 een eeuwig licht over de aarde te verspreiden. Daarom had men vlak vóór dit beeld eene gouden lamp geplaatst, een maaksel van den architect Kalimachus, welke lamp dag en nacht, jaar in, jaar uit, altijd brandde en eens per jaar gevuld werd met olie van den olijfboom, die aldaar door Minerva zelve geplant was.

Toen ik op zekeren namiddag mij voor de zooveelste maal <>p die plaats bevond, werd ik door een paar Grieken op een boompje, dat 111 den puinhoop van binnen in de kamer groeide, opmerkzaam gemaakt. Ze verzekerden in allen ernst, dat dat nog altijd hetzelfde boompje was, dat Minerva geplant had! Het zijkamertje ten noorden van het huis wordt gevormd

Sluiten