Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke een voet vooruitsteekt en de inscriptie bevat van den priester van Dionysis. Hierboven bevindt zich de verheven zetel, die eens keizer Hadrianus toebehoorde.

Aan beschouwingen omtrent de pracht van de overblijfselen der vernielde beeldhouwwerken, die daar rondom het (daklooze) theater in weer en wind liggen, zal ik mij met wagen. Hoogerop bevinden zich in den steilen rotswand van den Akropolis een paar uitgehouwen grotten, die als kerkjes zijn ingericht, meest bestemd voor de arme menschen uit de buurt. Altijd branden er heilige kaarsjes. Naar men mij vertelde, zijn die grotten, die vroeger met groote steenen waren dichtgemaakt, eerst in later tijden ontdekt. Vervolgen we nu onzen weg weer verder naar beneden, dan bereiken we na eene wandeling van een minuut of tien de

Poort van Hadkianl's.

Kene reusachtige poort van negen en vijftig voet hoogte en vier en veertig voet breedte. Deze poort is door keizer Hadrianus (117-138) 0f zijne zonen gebouwd en geeft de

twee volgende inscripties te lezen: Naar den kant van den Akropolis leest men: „Dit is Athene, de oude stad van Theseus", aan den anderen kant: „Dit is de stad van Hadrianus en niet die van Theseus". De muur diende dan ook om de scheiding aan te geven tusschen Athene en de stad van Hadrianus, welke stad zich vormde, toen hij den Tempel van Jupiter in 't jaar 130 voltooide.

De wijdte van de poort, de opening dus, bedraagt twintig voet. Zij is geheel van wit marmer gebouwd, welk marmer, evenals bij 't 1'arthenon en den Theseus-tempel, met een laagje platina is bedekt. De poort was in vroeger tijd nog

Sluiten