Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam. Ze werden vroeger om de vier jaar gehouden en de Grieken deelden hunne tijdrekening in naar die tijdperken van vier jaar of „Olympiaden".

Vanaf 1896 zouden de Internationale Olympische spelen om de tien jaar worden gehouden, doch nu is er weer besloten, om ze net als vroeger, om de vier jaar te hebben. O'» c,e drie jaar houden de Grieken ook wedstrijden, die ze Olympische spelen noemen, doch dat zijn niet die Olympische spelen, wat wij er onder verstaan. Dit jaar, van 22 Apnl tot 2 Mei hebben deze feesten weer plaats gehad.

Tokkn der winden (van marmer).

Daar we nu alles op dit gedeelte van de stad cn hare omgeving gezien hebben, verplaatsen we ons in onze gedachten naar den anderen kant van den Akropolis, om in de stad zelve nog het een en ander in oogenschouw tc nemen. Het allereerst gaan we dan naar 't eind van de Eolusstraat, om de „Toren der winden" eens te bezoeken. Het is een eigenaardig gebouwtje, dat uit acht wanden bestaat, boven gekroond door eene lage pyramide. Het gebouw, dai eene hoogte heeft van twaalf meter tachtig centimeter en eene doorsnede van zeven meter vijf en negentig centimeter, werd in de laatste eeuw vóór Christus gesticht door Andronicus van Keristos en was voorzien van eene weer- en waterklok, een wind- en een zonnewijzer. Het heeft me heel wat moeite gekost, om achter de geheimen van die „klok" te komen.

Als men hier namelijk wat weten wil, t doet er niet toe op welk gebied en men wendt zich dan tot de Grieken, om inlichtingen . .. . o mijn lieve tijd! je wordt van den bok op den ezel gestuurd! óf ze weten er zelf niets van, óf ze

Sluiten