Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt er eene kunstmatige zandstuiving gehouden : de kellners beginnen den vloer te vegen, en ongelukkig als je dan niet maakt, dat je weg komt! Allemaal stof!

Zelfs de straatjongens geven 't op, om nu op straat nog eens zaken te doen. Vooral de brood verkoopers doen hun best, ze schreeuwen het grootste gedeelte van den nacht door, al maar ventende! liet meest doen ze dan zaken met naar huis keerende bezoekers van wijnhuizen, die door den velen Resinaatwijn behoefte aan brood gevoelen. Aan burengerucht dan geen gebrek, want daar zorgen de jeugdige schreeuwers en hunne klanten wel voor.

Over de zindelijkheid der Grieken valt nu zoozeer niet te roemen. Een enkel staaltje zal misschien wel voldoende zijn, om dat aan te toonen.

Als men bijvoorbeeld in een restaurant eens wat wil eten, mag men eerst zijn ooren en oogen wel eens dubbel dichtknijpen, want als men dan goed en wel, zoo heel smakelijk zijn maal zit te verorberen, dan begint er plotseling een naast je met heel veel muziek zijne keel te reinigen, zoodat hooren en zien, plus het eten, je vergaat. Zelfs de netst gekleede heeren spuwen er maar dapper op los! De waard achter 't buffet eveneens, zelfs de kellners kunnen 't niet laten! Dat is zoo Grieksche gewoonte!

Gebreken en deugden der Grieken.

Dan nog eene andere slechte eigenschap: Ze zijn namelijk bijzonder lui. Aan werken hebben ze een broertje dood. \ andaar misschien ook, dat ze met zoo weinig eten toe kunnen. Ken paar olijven met een stuk wittebrood en een glas Resinaatwijn, of een stuk „Baklava" of „Cataif", een

Sluiten