Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keek, nam hij er niet eens notitie van, integendeel, met strak gelaat keek hij voor zich uit, als liep hij in diep gepeins verzonken. Na twintig minuten kwamen we weer aan het politie-bureau.

t Was inmiddels tien uur geworden.

Zoodra de Prefect van politie ons zag binnenkomen, richtte hij heel nieuwsgierig een vragenden blik op den rechercheur, die hem met een teleurgesteld gezicht iets meedeelde, waarop de Prefect van politie mij ontsteld toeriep:

„U kunt wel gaan! U kunt wel gaan!"

Sluiten