is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat nauwelijks uitgesproken, reeds verschijnt in druk Bij wijze van een extra-nummer der Staats-Courant, En van bulletins der voornaamste dagbladen in 't land, •— Min of meer Op 't volgende neer:

//Mijne Heeren! Vertegenwoordigers van de gelieele Natie, 't Verheugt mij van harte dat ik weer eens voor de variatie Mij in uw midden •— of eigenlijk vlak tegenover u — bevind Om den band te versterken, die ons — Vorst en Volk ■—

verbindt.

In liet jaar dat voorbij is ■— gij weet het allen — Is er heel wat bijzonders voorgevallen,

Maar wat er ook buiten ons land is geschied, Aan onze vriendschap met de Mogendheden haperde't niet.—

De oogst was voordeelig en vooral dient vermeld, Hat dit jaar onder de rijkste koinkoinmerjaren wordt geteld,

Terwijl de opbrengst der spinazie zoo overvloedig was, Dat de koeien ze aten — zonder eieren — in plaats van gras. — Van koeien gesproken kan ik constateeren,

Dat de enquête, door u ingesteld, Mijne Ileeren,

Naar de oorzaak der longziekte onder 't vee Alree

De beste resultaten heeft gehad en blijft geven,

Daar alle koeien tegenwoordig naar wettelijke voorschriften

leven. —

De zeevisscherij is in bloeienden staat,

Terwijl het met handel en nijverheid gaat Zoo goed en zoo kwaad Als 't zich bij den algeineenen druk denken laat. — 's Rijks schatkist is leeg en we moeten dus ^beeren"

2