Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan raakt het Kabinet soms in verlegenheid, En van alle vergissingen die er bestaan Staat er niet één zoo slecht een Excellentie aan, Als een interpellatie over zaken Die rechtstreeks de staatkunde raken.

Want zulk een verrassing, verwacht al of niet, Behoort tot de zaken waarvan men 't einde niet ziet, En hij staat een mensch al tegen Voordat hij er de. smaak van heeft gekregen. —• Het groote kwaad,

Dat bij politieke interpellatiën bestaat,

Ligt hierin, dat elkeen er bij praat Alsof 't van een leien-dakje gaat;

Terwijl bij een technisch debat Over verzandingen of zoo wat,

Bijna niemand redeneert als de interpellant

En een specialiteit van den overkant Maar toch altijd mannen van water-verstand.

Wie van een interpellatie — van wat soort of kracht Een practiscli resultaat verwacht,

Vergist zich evenzeer Als een heer,

Die gelooft dat in den raad Van een pleitzuchtig advocaat,

Zijn eigenbelang altoos op den achtergrond staat. — Een technische interpellatie vordert maar enkele uren Terwijl een politieke soms dagen lang kan duren. Maar, of het debat ook al lang is of kort, Wanneer het gesloten wordt,

Sluiten