is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is uien gewoonlijk in den letterlijken zin Nog verder van de wijs dan bij 't begin.

In de Tweede Kamer interpelleert men veel,

Maar in de Eerste is men met een bescheidener deel Tevreden — en als dan ook daar,

Eens in 't jaar,

Tot groot verinaak der hoorders en voor de variatie, Gebruik gemaakt wordt van 't recht van interpellatie, Dan is 't bijna zeker en gewis,

Dat er een votum van afkeuring op handen is.

Een Minister is verplicht Te antwoorden als men een vraag tot hem richt; Maar de grondwet geeft hem het middel aan de hand Om ook te zwijgen — in het belang van 't land.

Docli of Zijn Excellentie antwoordt of niet. Wanneer er een interpellatie is geschiedt,

Eindigt de president met den dank der Kamer Aan den Minister te brengen, — en daarop valt de hamer.

XIV.

P E T I T I B N.

Een van de schoonste rechten,

Tot. welks behoud elkeen zich dood zou vechten,