Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonder dat liij zelfs 't gevaar zal loopen ,

Dat een ander met zijn fouten te koop gaat loopen.

Een goed stenograaf Is een witte raaf,

Omdat juist de schrijver, die In de calligrafie De bovenste beste trap heeft bereikt,

Voor de stenografie het onbruikbaarste blijkt.

Want bij deze kunst, die slechts enkelen verstaan, Komt 't veel meer op haast dan op duidelijkheid aan, De beste van 't vak is dan ook hier de man, Die met moeite zijn werk zelf ontcijferen kan.

Maar uit wiens geschrift,

Zelfs een mensch zonder een grijntje drift,

Met 't geduld van Job en de volharding uit een roman, Niet wijs worden kan.

Ook is een stenograaf een zeldzaamheid,

Die tot veler spijt,

Nog in geen museum of groot kabinet,

Is opgezet

En die toch veel meer dan zoo'n menigte zaken Daarop aanspraak kan maken.

Het curieuse toch van zulk een kunstenaar is

Een zaak van beteekenis:

Dat hij , zonder dat hij tot den adel behoort,

Zich //graaf" noemt — waaraan niemand zich ergert of stoort. En dat hij ondanks deze //graaflijkheid"

Sluiten