Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WETTEN

TOT VASTSTELLING VAN HET BRIEFPORT

EN

tot regeling der aangelegenheden van de brieveDposterij.

MET AAN'TEEKENINGEN, AAN DE GESCHIEDENIS DER JONGSTE HERZIENING EN DE REGTSPRAAK ONTLEEND,

DOOR

Mr. E. L. VAN EMDEN,

Advocaat te 's Gravenhage.

1870.

'S GEAYENHAGE,

GEBROEDERS BELINFANTE.

Sluiten