is toegevoegd aan uw favorieten.

Rinske Sonnema

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JJ^erik werd kwaad en rood: .voor u dan soms

De familie, behalve papa lachte witjes. Daar kwam een stormpje op en ze hielden niet van stor.

O,"™ ik,™e, °0i' °m ee" kerkbeurt warm gemaakt, vrZ d," radioale theorieën op na gehouden?» v oeg hij met warmte in z'n woorden. „Je „eemt die

voor t 7 \ ie" Van-ZelfS' al9 ie,s

^ o ' en Je bent niet zoo dwaas om veel tijd te

vermorsen me, de vmag of zoo'n kerk reeh, van hl

H™ ™ ' kerk die "eer goed dan kwaad doet. De godsdienst ,s een heilzame teugel en _ en ie .re-

moed zeg, je toeh ook zoo af en toe dat je bij bril

avond "'Ct ï !"""' Wj T00rbeeM »I' oudejaar», avond en zoo enkele gelegenheden meer. Overigen,-

^ jongen ik heb 't eigenlijk to druk om veel a„n die dingen te denken. _ Wil je nog een eitje'"

«Dank u."

«Heb je al wat meer conversatie?" informeerde mama, die t gesprek een keer geven wou.

antwo "a* i"..EaIill^"•ie,' nie' «el te converseeren,"

toTL M """ "" W°'k °Ver '»eh.

af en JS' 7°"'" e"kele •,Pr«* ik «el eens

af en toe. De notens bij voorbeeld, die is een geschikt

rzié::;. KWik udatal?«-

^ .Zoo, de dominee!" herhaalde mevrouw Smilz hoop-