Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. F. VAN DRUTEN te SNEEK.

CATHARINA CORNARO

DOOR

A. VAN REDICHEM.

(A. VAN DER FLIER.)

Schrijfster van Jonker Frans, Gerard van Wateringhe enz.

(Pas verschenen.)

TWEE DEELEN, GROOT 8VO, f 4,90.

gerard van wateringhe.

DOOR

A. VAN REDICHEM,

(A. VAN DER FLIER.)

2 dln. post 8vo. / 4,90.

„Bovenal krachtig is de auteur in den gebroken Willem van Watermghe, wiens boete en berouw zijn sclmld schier overtreffen. Voeg ^ dat alles een dichterlijken stijl en een pathos, geliefd nog altjjd oor de vrienden van de romantische school. Een edele somberheid ligt over het geheel.» Nederl. Spectator.

Sluiten